Pedagogisk Psykologi | För stort fokus på skolprestation får motsatt effekt
22418
post-template-default,single,single-post,postid-22418,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

För stort fokus på skolprestation får motsatt effekt

Vi vill alla att våra barn skall lyckas i skolan och växa upp till välmående, självständiga vuxna. Detta kan ibland leda oss som föräldrar till att starkt uppmuntra prestation och betyg. En nyligen publicerad amerikansk studie pekar på risker med detta och  understryker vikten av att föräldrar balanserar uppmuntran om prestation med att också uppmuntra socialarelationer och barnets egna välbefinnande.

Att uppmuntra presTjurigtBarn_webbtation i sig är inte dåligt, men det är mycket viktigt hur barnet upplever denna uppmuntran. Det blir problematiskt om barnet upplever förälderns uppmaningar som kritik eller ifrågasättande. Om förälderns fokus på skolprestation överskuggar eller ersätter uppmuntran om vänskapsrelationer, omtanke eller interpersonellt välbefinnande påverkas riskerar barnets mående att påverkas negativt. Studien pekar på ett negativt samband mellan barnens upplevelse av föräldern som kritisk med betoning på prestation med faktiska skolresultat. Det vill säga – mer betoning på prestation ledde till sämre mående OCH sämre skolresultat.  Det omvända gällde för barn som upplevde att föräldrarna värderade sociala relationer och barnets egna välbefinnande lika högt eller högre än prestationer.

Nyckeln tycks enligt forskarna alltså vara att hitta en balans, vi ska inte pressa elever att prestera på bekostnad av sociala färdigheter. Vi ska fokusera på välmående, trygghet och relationer i minst lika stor utsträckning som vi betonar prestation.

Referens: “When Mothers and Fathers Are Seen as Disproportionately Valuing Achievements: Implications for Adjustment Among Upper Middle Class Youth” Ciciolla, Curlee, Karageorge & Luthar. (2017)