Pedagogisk Psykologi | Lågaffektiva dagar 2018
22414
post-template-default,single,single-post,postid-22414,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Lågaffektiva dagar 2018

Nätverket Lågaffektiva psykologer välkomnar alla till Lågaffektiva dagar 2018. Två dagar som kommer att vara fyllda av föreläsningar och workshops kring hur man i olika verksamheter kan använda lågaffektivt bemötande. Temat för dagarna är ”att skapa förutsättningar för både personal och brukare/patienter/elever att lyckas”. Under dagarna kommer ni få ta del av grunderna inom det lågaffektiva bemötandet, både historiskt och teoretiskt, och ni kommer även få chans att fördjupa er i hur man konkret kan använda lågaffektivt bemötande inom t.ex. skola, psykiatri, LSS-verksamhet, hvb-hem, SiS-verksamhet med mera.
Psykolog Bo Hejlskov Elvén är såklart en av huvudtalarna under dagarna. Särskilt inbjuden gäst är Andy McDonnell som är grundaren till ”low arousal approach”, ur vilken Lågaffektivt bemötande har växt fram. Anton Sjögren kommer att föreläsa tillsammans med Stina Hindström om varför ett lågaffektivt bemötande lämpar sig i mötet med traumatiserade personer. Erik Rova kommer tillsammans med Stefan Boström att anordna en workshop om hur man tar det lågaffektiva till nästa nivå på sin skola.

Lågaffektiva dagar 2018 kan du läsa mer.