Pedagogisk Psykologi | Vad är lågaffektivt bemötande?
22030
post-template-default,single,single-post,postid-22030,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Vad är lågaffektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande är ett synsätt, med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt.

Det handlar om att ha förståelse om varför individen tar till problemskapande beteende. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd, kraftig stress och demens.

Vi ska sträva efter att förebygga så att individen slipper använda det problemskapande beteendet. Det handlar om att skruva i miljön, hitta vägar och sätt för att undvika problemsituationer.

Vi har strategier för att hantera problemskapande/våldsamt beteende när det väl uppstår. Vi använder metoder som inte är farliga, vi vill behålla tillit.

Lågaffektivt bemötande vilar på tre pedagogiska principer:

Ansvarsprincipen
Genom att fokusera på vad jag kan påverka ökar min möjlighet att förändra situationen samtidigt som frustration och problembeteende minskar.

Kontrollprincipen
Vår uppgift är att hjälpa den vi möter att behålla eller återfå självkontrollen. Ofta måste vi frigöra oss från vår ”vanliga” reaktion för att inte öka stressen.

Principen om affektsmitta
Vi påverkas av och påverkar andras affekter. Det är viktigt att vara uppmärksam på egna affekter och bibehålla lugn för att öka chansen att situationen skall präglas av lugn.

Läs gärna mer på: Bo Hejlskovs hemsida eller i någon av hans böcker.

___

Vill du prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev? Klicka här för att starta din prenumeration. Vi finns också på Facebook och Instagram.