Pedagogisk Psykologi | Ny bok av Ross Greene – Lost and Found
22263
post-template-default,single,single-post,postid-22263,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Ny bok av Ross Greene – Lost and Found

9781118898574.pdfRoss W. Greene är psykolog och skapare av Collaborative and Proactive Solutions (CPS), så kallad samarbetsbaserad problemlösning. Han är också författare till flera populära böcker, exempelvis Vilse i skolan och Explosiva barn, som hur CPS kan användas av såväl föräldrar som lärare i skolan.

För några månader sedan publicerades Greenes nya bok, Lost and Found: Helping Behaviorally Challenging Students (And, While You’re at It, All the Others). Den finns i nuläget endast tillgänglig på engelska.

Boken beskrivs som en uppföljare till Vilse i skolan. Varför skriver han ytterligare en bok om hur CPS kan användas inom skolan? Eftersom mängder av lärare, rektorer och föräldrar världen över har efterfrågat just det.

Lost and Found innehåller bland annat:

  • En genomgång av de grundläggande principerna i CPS-modellen.
  • Instruktioner för hur man steg för steg går till väga för att via samarbete hitta lösningar som är ömsesidigt tillfredsställande.
  • Vanliga misstag i användningen av CPS och hur du kan undvika dem.
  • Konkreta samtalsstrategier, exempelvis reflekterande lyssnande, som gör barn och ungdomar mer delaktiga i problemlösningen.
  • Frågor och svar i slutet av varje kapitel.
  • Länkar till videoklipp som visar hur olika delar av CPS kan gå till.

 

Vad är nytt? Den nya boken är, i min mening, mer detaljerad än Vilse i skolan och mer fokuserad på praktiskt tillämpning. Lost and Found innehåller också korta berättelser från skolpersonal världen över som delar sina erfarenheter av att använda CPS inom skolan. Videoklippen som snabbt visar hur de olika delar av processen går till var också givande. Nytt är även en konkret handlingsplan för hur skolor kan starta upp och över tid upprätthålla arbetet med CPS i skolan. Detta kapitel besvarar den kanske viktigaste frågan av alla: Hur får vi in CPS i skolans dagliga verksamhet, istället för att bara läsa eller prata om det? Se kapitel 8 för denna implementeringsguide om att gå från teori till praktik.

Kritik har riktats mot boken från amerikanska läsare för att den innehåller för mycket upprepningar och att ”CPS kanske fungerar på individnivå, men inte gruppnivå”. Andra har utifrån boken knutit an till diskussionen om socio-emotionella åtgärdsprogram bör riktas mot hela klasser eller enbart enskilda individer. Varje läsare får naturligtvis göra sin egen bedömning huruvida denna kritik är befogad eller inte. Personligen anser jag att viktiga principer tål att upprepas och har inte uppfattat det som att CPS utvecklats för att användas på gruppnivå.

Sammanfattningsvis: Lost and Found är en bra uppföljare och ett användbart komplement till Vilse i skolan. Jag rekommenderar den varmt till alla som vill komma igång med samarbetsbaserad problemlösning i skolan.

Bonustips: För dig som redan är bekanta med CPS kan också nämnas att Greene nyligen publicerade två längre videoklipp på sin hemsida, cirka 45 minuter vardera. Det första visar hur ett ALSUP-möte med två föräldrar kan gå till, det andra hur man kan använda Plan B med föräldrarna och barnet. Båda leds av Ross Greene själv och är mycket sevärda.