Pedagogisk Psykologi | Om oss
18859
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18859,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Rova & Sjögren Psykologi AB är ett kunskapsföretag som drivs av psykologer. Vi arbetar med handledning, utbildning och utveckling med en förkärlek för tidiga insatser och låg-affektivt bemötande. Vi vill med vår psykologiska kompetens bidra till konkreta resultat i olika  verksamheter. Du kan läsa mer om oss på rovasjogren.se

team_image
Leg. Psykolog

Anton Sjögren

Anton Sjögren är leg. psykolog som specialiserar sig på barn- och ungdomsfrågor. Anton har till nyligen arbetat för Rädda Barnen där han varvat kliniskt arbete med uppdrag som föreläsare och utbildare. Han har dessförinnan jobbat som psykolog i skolan och inom barn- och ungdoms-psykiatrin. Idag är Anton Sjögren verksam som handledare och utbildare med fokus på bemötandefrågor.

team_image
Leg. Psykolog

Erik Rova

Erik Rova är leg. psykolog, ST-psykolog med inriktning mot pedagogisk psykologi. Han är medskapare till Levla-materialet som hjälper skolpersonal arbeta strukturerat med tidiga insatser och hantera problemsituationer. Tidigare har Erik arbetat med organisationsutveckling och kvalitetssäkring inom skolan, primärvården och vuxenpsykiatrin. Erik Rova är nu verksam som handledare och utbildare.

team_image
Leg. Psykolog

Carin Lindgren

Carin Lindgren är leg. psykolog och specialiserar sig inom arbets- och organisationspsykologi. Carin är intresserad av förebyggande insatser och lågaffektivt bemötande. Hon har stor erfarenhet av krisarbete och krishantering. Tidigare har hon jobbat med företagshälsovård, organisationsutveckling och elevhälsa. Idag är Carin verksam som handledare och utbildare.

team_image
Leg. Psykolog

Veronika Karlsten

Veronika är legitimerad psykolog med intresse för förebyggande och främjande arbete. “Om vi istället för att fokusera på problembeteenden hos enskilda individer fokuserar på de faktorer som föregår dessa kommer vi komma längre snabbare och nå många fler”. Veronika har tidigare arbetat inom företagshälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå med inriktning mot att främja organisatorisk och social hälsa.

team_image
Leg. Psykolog

David Franzén

David arbetar just nu som skolpsykolog i Vindeln och Åsele. Han gjorde sin yrkespraktik inom elevhälsan i Umeå. Har tidigare jobbat inom BRIS (Barnens Rätt i Samhället), socialpsykiatrin och bedrivit konsultverksamhet inom eget företag. David vill bidra till ett ökat fokus på systematiskt kvalitetsarbete i skolan för att hitta hållbara lösningar för lärare och elever.

team_image
Leg. Psykolog

Johan Långström

Johan är leg. psykolog som brinner för att arbeta med frågor gällande barn och ungdomar. Fokus ligger gärna på hur vuxenvärlden ska arbeta för att ge barnen så goda förutsättningar som möjligt till psykiska hälsa och utveckling. Har erfarenhet av behandling, utredning och diagnostik från tidigare arbete inom socialpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och skola. Verkar idag som skolpsykolog, föreläsare och handledare.

team_image
Leg. Psykolog

Camilla Väppling

Camilla är legitimerad psykolog med stort intresse för handledning av personal och lärarlag. Hon har tidigare arbetat inom både skola och psykatri. Camilla tycker om att engagera personal i dialog och processutbildningar för att hitta kreativa lösningar på utmaningarna i skolan.