Pedagogisk Psykologi | Utbildningar
21515
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21515,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

 

Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av någon utbildning och vill veta mer.

TRAUMAKUNSKAP OCH BEMÖTANDE I SKOLAN

Vi som arbetar i skolan möter i dag allt fler barn och ungdomar som behövt fly från sina hem. Många av dessa elever har med sig trauman från krig och flykt vilket leder till utmaningar för eleverna och därmed också skolan. Traumatiserade barn och unga kan uppvisa varierande och ibland svår-tolkade symptom och problem-beteenden.

Aktuell forskning gör att vi idag vet allt mer om hur trauman påverkar hjärnan och de konsekvenser detta får för barn och ungdomars utveckling, inlärning och beteende.

Utbildningen har fokus på barn som kommer som flyktingar men har stor relevans för att bättre förstå och bemöta alla barn som varit med om traumatiska upplevelser.

 

Utbildare: Leg. psykolog Anton Sjögren och leg. psykolog Erik Rova

 

Läs mer på vårt produktblad.

Hör av dig för mer info
ATT HANTERA BETEENDEPROBLEM I SKOLAN
 
När det kommer till problemsituationer i skolan har forskning visat att vi behöver tillföra kunskap och se över vårt eget förhållningssätt för att kunna minska elevernas beteendeproblem. Vi erbjuder en utbildning utgår ifrån en metod, låg-affektivt bemötande, vilket handlar om att skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar. Deltagarna får ta del av en mängd konkreta anpassningar och åtgärder för att hantera beteendeproblem i skolan.
 
Vi ingår i det ”låg-affektiva nätverket” tillsammans med bland andra Bo Hejlskov Elvén som arbetar för att införa metoder för hur personal bäst bemöter problemskapande beteende.

Läs mer om vår utbildning Att hantera beteendeproblem i skolan.

Kontakta oss gärna för mer information om uppdragsutbildningar och möjligheten till skräddarsydda upplägg.

Hör av dig för mer info