Pedagogisk Psykologi | Tagen på bar gärning
21817
post-template-default,single,single-post,postid-21817,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Tagen på bar gärning

tagenpabargarning

Barn har mycket svårt att lära sig genom att få höra att de gör på fel sätt. Det är, ur ett inlärningsperspektiv, helt enkelt väldigt ineffektivt att ge ett barn negativ feedback. När yngre barn lyckas ökar hjärnaktiviteten och inlärning möjliggörs, detta sker inte alls på samma sätt vid misslyckanden och vid negativ feedback. Vi bör därför inte använda oss av skäll, bestraffningar eller tillsägelser när ett barn misslyckas, på det sättet lär vi inte barnet. Genom att berömma barnet när det lyckas stimulerar vi inlärning.

Att ta barnet på bar gärning när hen lyckas, och då ge beröm,  är det mest effektiva sättet att stimulera inlärning!