Pedagogisk Psykologi | 3 centrala ledarskapsbeteenden [video]
22853
post-template-default,single,single-post,postid-22853,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

3 centrala ledarskapsbeteenden [video]

Vad utmärker en bra ledare?

Enligt Simon Elvnäs, forskare vid KTH och författare till boken ”Effektfull – detaljerade studier av ledarskap”, är tre beteenden särskilt viktiga:

  1. Tydlighet i instruktion och vad som ska göras.
  2. Uppmärksamhet för det arbete som gjorts.
  3. Återkoppling och uppföljning som värderar om det utförda arbetet var bra eller dåligt och motiverar varför.

 
Tydlighet – innebär exempelvis att ledare bör klargöra och konkretisera mål, uppdelat utifrån år, halvår, kvartal, månad, vecka och dag. Och även bryta ner dessa mål i konkreta dagliga aktiviter. Detta är något ledare delvis behöver göra för sig själva, men också genom att prata, resonera och planera i dialog tillsammans med medarbetare och personal.

Uppmärksamhet – innebär att ledare bör ha rutiner och system för att uppmärksamma, utvärdera och följa upp utfört arbete.

Återkoppling – innebär att ge värderad feedback om det utförda arbetet blev bra eller dåligt och förklara varför. I Elvnäs studier videofilmades ledare. Videoupptagningarna visade på att ledares återkoppling till stora delar neutral, och består av orden ”Mm.”, ”Ah”, ”Okej”, i kombination med att man nickar på huvudet. Snarare än att man värderade arbetet som positivt eller negativt och ledare väldigt sällan eller aldrig förklarar varför arbetsinsatsen var bra eller dåligt. Den extra anstränging som värderad återkoppling kräver är dock en viktig insats i ett effektfullt ledarskap.

För mer om detta, rekommenderar vi dig att läsa Simon Elvnäs bok ”Effektfull: Detaljerade studier av ledarskap”.

Gå också gärna in och prenumerera på vår nya YouTube-kanal för Pedagogisk Psykologi – om du vill se mer videos från oss!

___

Vill du prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev? Klicka här för att starta din prenumeration. Vi finns också på Facebook och Instagram.