Pedagogisk Psykologi | Elevhälsans utmaningar
21878
post-template-default,single,single-post,postid-21878,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Elevhälsans utmaningar

Elevhälsans stora utmaningar är att möta olika elevers behov. I en enkät ifrån mars 2015 framkommer att det främst handlar om stöd till nyanlända, elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd samt elever med psykisk ohälsa. Dessa utmaningar överensstämmer med de vanligaste frågorna som vi på Pedagogisk Psykologi får i samband med handledning och utbildning.

Närmare 70 procent av Sveriges kommuner har under 2012-2015 tagit del av Skolverkets riktade statsbidrag för personalförstärkningar. En majoritet av kommunerna tycker att det viktigaste stödet  från staten vore satsningar på kompetensutveckling för elevhälsans yrkesgrupper.

– De riktade statsbidragen behöver fungera bättre. De behöver vara långsiktiga, flexibla och fördelas bättre utifrån kriterier som bidrar till ökad likvärdighet mellan kommuner, säger Per-Arne Andersson.avdelningschef på SKL.

Läs mer i SKL’s rapport Nuläge och utmaningar i elevhälsan

Läs mer om våra utbildningar och vad vi erbjuder gällande elevhälsa.