Pedagogisk Psykologi | HBTQ+ – Begrepp och bemötande [infografik]
22781
post-template-default,single,single-post,postid-22781,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

HBTQ+ – Begrepp och bemötande [infografik]

Transpersoner är i flera avseende en särskilt utsatt grupp och det finns ett behov av ökad kunskap om hur vi bäst främjar transpersoners lika rättigheter.

Regeringen gick den här veckan ut med beskedet att de stärker arbetet för HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter.

  • Regeringen beslutar att Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk från och med nu ska vara hbtq-strategiska myndigheter.
  • Diskrimineringsombudsmannen får i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner.
  • Statistiska centralbyrån (SCB) kommer också få i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur offentliga aktörer kan inkludera binära och ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar.

 
Nedan finner du här en infografik om HBTQ-begrepp och bemötande.

Vissa av begreppen kan väcka frågor eller upplevas ha en positiv/negativ laddning. För att få en mer nyanserad och problematiserande beskrivning av samtliga dessa begrepp rekommenderar vi därför intresserade läsare att kolla in källan till informationen: HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande (2017) av Tove Lundberg, Anna Malmquist, Matilda Wurm, Elisabet Fredholm.

Klicka på bilden för att se den i större storlek! Högerklicka och välj ”Spara som…” för att ladda ner den.

PS: Dela gärna infografiken vidare om du fann den använbar!